CityFarmer 发表于 2008-8-6 10:15:43

TeamSpeak2 2.0.32.60中文版客户端[下载]

http://down.playclan.cn/logo/TS_Banner.jpg
下载地址: http://down.playclan.cn/playclan/TS2_cn_Setup_2.rar
派盟TS语音交流平台IP地址:   ts.palyclan.cn

TS使用教程:http://bbs.playclan.cn/viewthread.php?tid=427

=[P.C]=CY.SX 发表于 2008-8-6 10:23:11

沙发·······好东西·············:145: :145: :145:

阿锋 发表于 2008-8-6 13:54:32

恩~成员交流必备软件!

=[P.C]=CY.SX 发表于 2008-8-6 17:40:02

怎么我上不了TS啊············帮帮我啊···········

PRL 发表于 2008-8-29 17:16:34

这东西我们能用吗
页: [1]
查看完整版本: TeamSpeak2 2.0.32.60中文版客户端[下载]