xiaovschen 发表于 2008-9-15 22:40:49

申请入队

*战斗ID:    (C-254 ynjhxiaochen)
中文昵称:    (小陈)
*TS昵称:   (小陈)
职   业:   (网管)
籍   贯:   (云南景洪)
年   龄:   (21)
性   别:   (男)
*在线时间:(500)
推荐人:()
*从什么途径了解到战队:(服务器)

*入队理由: (在你们这里玩PING好点不怎么卡。习惯了上TS打配合。希望有个归宿)

雀巢咖啡 发表于 2008-9-15 22:42:10

发错地方了啊...发到入队申请马里啊
页: [1]
查看完整版本: 申请入队